11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Zborník

Z konferencie budú vydané 2 zborníky:
 

MEDZINÁRODNÝ RECENZOVANÝ ZBORNÍK KONFERENCIE

V tlačenej forme bude vydaný odborným nakladateľstvom EUROKODEX a bude dostupný už v deň konania konferencie. Každý účastník konferencie získa jeden zborník (v rámci konferenčného poplatku). Zborník bude dostupný v e-shope vydavateľa a v e-shopoch s odbornou literatúrou, ako aj v kamenných predajniach v rámci SR a ČR.

Zborník bude obsahovať príspevky prednášajúcich a diskutérov v celej neskrátenej podobe.

Zborník z predošlej medzinárodnej konferencie „Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky“, ktorá sa konala 3. mája 2012 v Košiciach môžete nájsť na tomto linku.

 

ONLINE POST. ZBORNÍK

Zborník bude vydaný v digitálnej podobe a uverejnený online na stránke medius.sk. Príspevky v tomto zborníku môžu uverejniť účastníci konferencie, prípadne iní autori. Podmienkou uverejnenia je schválenie príspevku organizátormi konferencie. Zborník bude vydaný do 30.07.2013 za predpokladu, že sa nazbiera min. 6 príspevkov.

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI