11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Ing. Vladimír Synek, CSc.

späť na program

 


 

Ing. Vladimír Synek, CSc.

 

Ing. Vladimír Synek, CSc. je riaditeľom spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o, nositeľom ocenenia Prominent ekonomiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa problematikou vzťahu mikromotivácie a makrosprávania sociálnych systémov. Je autorom projektu Štátna identita SR a mnohých článkov a rozhovorov, ktoré otvorene pomenúvajú a odkrývajú tabu témy v oblasti riadenia firiem a spoločnosti.

 

 

Non aes sed fides! Alebo naopak?

 

Prezentácia bude venovaná témam:

  • Nezdravý štát a strata charakteru (výsledky reprezentatívneho výskumu)
  • Pandémia pleonexie a anómie 
  • Vymením dôveru za niečo užitočnejšie!!! 
  • Riadi naše životy strach, alebo úžas? 
  • Povstanie lekárov je povstaním vzdelania (výsledky reprezentatívneho výskumu) 
  • Lasičie slovo sociálny a rituálne tance dažďa 
  • Zdravie - hodnota, alebo komodita? 
  • "MOJA NEMOCNICA" (úvaha o riešení) 

 

 


  


 

Kontakt

Ing. Vladimír Synek, CSc.
E: synek@ccg.sk
web: www.ccg.sk

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI