11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

DISKUSIA 4 - 2. deň

Meno diskutéra 1

 

profil

 

Meno diskutéra 2

 

profil 

 

Meno diskutéra 3

 

profil 

 


 

foto   foto   foto

Kontakt

 

profil

 

Kontakt

 

profil

 

Kontakt

 

profil

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI