11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

JUDr. Mgr. Jana Srníková

späť na program

 


 

JUDr. Mgr. Jana Srníková

Vyštudovala pedagogickú fakultu UK v Bratislave (odbor taliansky jazyk a literatúra) a právnickú fakultu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Doktorát z trestného práva získala na svojej „alma mater“ v januári 2012 s témou Problematika domáceho násilia  a jej prevencia.
Tri roky pôsobí v Asociácii dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), od septembra 2011 na pozícii manažérky kancelárie ADL.
Na základe jej aprobácie sa venuje najmä zdravotníckemu právu a tvorbe pripomienok k legislatívnym návrhom zákonov s cieľom pozitívne zlepšiť legislatívne prostredie pre členov ADL.
Aktívne sa zapája do všetkých aktivít asociácie, budúcnosť vidí v pravidelnej a dôslednej edukácii pacientov, čomu sa pravidelne venuje na rôznych fórach.
 

 


 

 

 


   

Kontakt

JUDr. Mgr. Jana Srníková
Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
Metodova 7
821 08 Bratislava

T: 02/52 63 11 88
E:
jana.srnikova@adl.sk

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI