11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

MUDr. Branislav Sepeši

späť na program

 


 

MUDr. Branislav Sepeši

 

V roku 2000 absolvoval štúdium na Jesseniovej LF UK v Martine v odbore všeobecné lekárstvo, neskôr získal 2 atestácie v odbore radiačná onkológia. Pracoval na Onkologickej klinike SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, v súčasnosti pracuje v Proton Therapy Center Czech s.r.o. v Prahe, kde je zodpovedný za program protonovej terapie detských nádorov. Od roku 2007 sa venuje problematike kvality zdravotnej starostlivosti a nástrojov organizačnej kultúry zdravotníckych zariadení a predovšetkým problematike bezpečnosti pacienta. Ako nezávislý expert spolupracuje so slovenskou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na projektoch týkajúcich sa bezpečnosti pacienta a systémov hlásenia nežiaducich udalostí v zdravotníctve. Je predsedom občianskeho združenia Fórum nezávislých názorov. Okrem toho je držiteľom certifikátu interného auditora systému riadenia kvality ISO 9001:2008. Publikuje vo viacerých slovenských elektronických i printových médiách.

 

 

 

 


  


   

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI