11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LLM.

späť na program

 


 

JUDr. Tomáš Doležal, PhD., LL.M.

 
Vedúci oddelenia verejného práva a vedúci Kabinetu pre zdravotnícke právo a bioetiku, Ústav štátu a práva Akadémie vied Českej republiky. Pedagóg Právnickej fakulty v Plzni a I. Lekárskej Fakulty na Karlovej Univerzite v Prahe. Od roku 2005 pôsobí ako advokát. Je členom združenia PEOPIL – Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers, ECTIL Group a PEOPIL Medical Negligence Group. Autor niekoľkých odborných publikácií a článkov, autor knihy venujúcej sa problematike pacientskych práv – Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví, Linde Praha a.s., 2007. Rovnako sa svojím príspevkom: „Aktuální trendy v oblasti úpravy právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků v ČR“ obsahovo podieľal na publikácií Vybrané otázky zodpovědnosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010 - (Husár, J.) Podieľal sa na riešení viacero grantových programov naposledy : Právní odpovědnost v medicíně z pohledu soukromého práva 407/08/P148, Grantová agentúra ČR. Spoluzakladateľ a prispievateľ informačného portálu zdravotnicke pravo.info ako aj časopisu zdravotníckeho práva a bioetiky - www.ilaw.cas.cz/medlawjournal.

 


 

 

 


  


   

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI