11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Ing. Arch. Radoslav Herda

späť na program

 


 

Ing. arch. Radoslav Herda

 

Skončil v r. 1995 Fakultu architektúry STU v Bratislave. V roku 2003 založil špecializovanú reklamnú agentúru na komunikáciu liekov Svetlonos. Tá doteraz pracovala na viac než 200 liekoch a výživových doplnkoch pre viac než 20 farmaceutických spoločností. Od roku 2006 vydáva pacientské časopisy. Túto činnosť od roku 2008 zastrešuje vydavateľská spoločnosť MedMedia, v ktorej pôsobí ako riaditeľ. V súčasnosti vydáva 3 pacientske tituly - Neuro magazín, Dermato magazín a Onko magazín. V roku 2010 stál pri zrode občianskeho združenia (OZ) Slovenský pacient, ktoré v spolupráci so spoločnosťou MedMedia pripravuje každoročnú stálu Konferenciu pacientskych organizácií. Spoločne vydávajú trojmesačník Infopacient, ktorý je so svojim 60 tisícovým nákladom najväčším pacientskym periodikom na Slovensku. Ako projektový manažér v OZ pracuje na projekte vzdelávania pacientov -  Akadémia pacienta. Internetová stránka OZ www.slovenskypacient.sk sa venuje rozvoju a podpore organizovaného pacientskeho života. V spolupráci s odborníkmi a lídrami pacientskych organizácií vytvára združenie Slovenský pacient novú platformu jednotného hlasu pacientov. Pripravuje spoločnú pacientsku agendu na najbližšie roky, ktorou chce zvýšiť rešpekt pacientov v spoločnosti. Chce im vrátiť ich prirodzené miesto spolutvorcov a kontrolórov zdravotného systému. V súčasnosti pôsobí aj ako predseda OZ Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, ktorá zastrešuje pacientske organizácie so zriedkavými chorobami na Slovensku.


 

Má  byť zdravotníctvo orientované na službu, alebo na pacienta?


 V mojej prednáške sa zameriam na to, ako súčasné zdravotníctvo deformuje ľudskú bytosť, ako ju relativizuje, obmedzuje a nezapája naplno do procesu liečenia. Je to trend celej spoločnosti a nebudem na to nazerať ako na zámerný proces jednotlivcov, či skupín. Považujem to za určitý smer, ktorý sa presadzuje, zároveň však postihuje viac ľudskú bytosť ako jej fyzické telo. Rád by som vniesol do tejto otázky - ako čo najviac zapojiť ľudskú bytosť do procesu liečenia? - viac svetla a pokúsil sa jednoduchým spôsobom ukázať, čo už súčasné zdravtníctvo nedokáže vidieť a pochopiť, keďže je systémovo otupelé.

 


  


 

Kontakt

 Ing. arch. Radoslav Herda

 

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI