11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

JUDr. Katarína Belešová, MPH

späť na program

 


 

JUDr. Katarína Belešová, MPH

 

V roku 2001 ukončila PrF UMB Banská Bystrica, počas rokov 2005-2008 absolvovala špecializačné postgraduálne štúdium „Master of Public Health“- MPH, odborník na riadenie verejného zdravotníctva na SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITE v Bratislave. Je študentkou 2.roč. externého PHD štúdia na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave, v študijnom odbore Občianske právo, pod vedením školiteľa prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc.  Od roku 2004 pracuje vo VšZP, a.s. ako právnik v krajskej pobočke Žilina, venuje sa problematike verejného zdravotného poistenia a zdravotníckeho práva.  Verejné zdravotníctvo chápe ako celok zjednotenej Európy, ktorému je potrebné sa venovať aj interdisciplinárne, vrátane všetkých neklinických odboroch medicíny,  sociálnych, ekonomických vied. Zaujíma sa o humánnu ekológiu a enviromentálne zdravie, stav životného prostredia a vôd v Slovenskej republike, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú významnou mierou stav a úroveň verejného zdravia. Svoje aktivity podporuje ako členka viacerých ekologicky orientovaných občianskych združení. 

 

Obmedzovanie práva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti z finančných dôvodov

 

Príspevok je v stručným úvodom uviesť do problematiky nároku na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Európskej Únií pre jednotlivé fyzické osoby, v rámci voľného pohybu osôb,  a definovanie systému v nadväznosti na zachovávanie  základných ľudských práv a slobôd. V tejto oblasti si konkurujú dva záujmy, ktoré sa v prvom počiatku zdajú antagonistické, ale pri pochopení všetkých súvislostí a vysvetlení, by tieto záujmy mali byť rovnovážne. Prvý záujem je záujem štátu na tom, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti neohrozilo ekonomiku štátu. Cieľom každého členské štátu je poskytnúť takú zdravotnú starostlivosť, ktorú si štát môže dovoliť pre svojich občanov a občanov napojených na systém v danom štáte. Systémom sa myslí celý rad legislatívnych úprav v danom štáte, ktoré môžeme pomenovať ako systém sociálneho zabezpečenia, hoci na Slovensku sa pod týmto pojmom neskrýva zdravotná starostlivosť, ktorá je z neho vylúčená ako samostatný celok.

 


  


 

Kontakt

JUDr. Katarína Belešová, MPH

VšZP, a.s. krajská pobočka Žilina
Hviezdoslavova č.26
010 01 Žilina

T: 041/2824208
M: 00911532722
E: katarina.belesova@vszp.sk

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI