11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

MUDr. Marián Kollár, prezident SLK

späť na program

 


 

MUDr. Marián Kollár

Marián Kollár študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Svoju prax započal 1984 ako všeobecný lekár na Internej klinike NsP Bezručova. V roku 1987 zmenil odbor na gynekológiu a pôrodníctvo a až do roku 2005 pracoval na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Bratislava - Zochova, neskôr sa klinika presťahovala do FNsP Petržalka. V uvedenom odbore, gynekológia a pôrodníctvo, absolvoval popri svojej praxi špecializáciu I. a II. stupňa. Od roku 2008 pracuje v neštátnej gynekologickej ambulancii.
Od roku 1996 je členom a zakladateľom LOZ. V roku 2000 sa stal jeho predsedom a túto pozíciu s krátkou prestávkou v roku 2011 zastával až do roku 2012.
V júni 2012 bol zvolený za prezidenta Slovenskej lekárskej komory.

Cieľom Mariána Kollára je zlepšiť celkovú starostlivosť o lekára, vrátane jeho sústavného vzdelávania. Aktívne vstupovať s SLK do tvorby legislatívy, priniesť zásadnú zmenu v zdravotnom systéme a financovaní zdravotníctva tak, aby sa tým zlepšila kvalita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

 

 

 

 


  


 

Kontakt

 

MUDr. Marián Kollár

Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A
831 02   Bratislava

 


 

späť na program

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI