11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Prihláška

S potešením Vám oznamujeme, že konferencia je dnešným dňom (25.marec 2013)  plne obsadená. Ceníme si Váš záujem, registrácie ďalších účastníkov už neprijímame.
 


 

REGISTRÁCIA

 • zaregistrovať sa môžete ONLINE  s možnosťou úhrady poplatku cez internetbanking alebo službu CardPay alebo zaslaním registračného formulára (poštou alebo emailom)  na adresu konferencia@medius.sk
 • po vyplnení online registrácie prípadne obdržaní registračného formulára Vám bude na emailovú adresu platiteľa doručený notifikačný email potvrdzujúci registráciu s údajmi k úhrade konferenčného poplatku (číslo účtu, variabilný symbol)
 • Faktúra bude vystavená a doručená emailom na adresu registrovaného účastníka, ktorý zaplatil účastnícky poplatok (po pripísaní poplatku na účet)
  CIEĽOVÁ SKUPINA

Konferencia je  určená pre zdravotníckych pracovníkov, manažment zdravotníckych zariadení, členov právnych oddelení zdravotníckych zariadení, členov etických komisií, advokátov/právnikov, zamestnancov farmaceutických spoločností, manažment zdravotných poisťovní, zástupcov štátnych orgánov, zástupcov akademického sveta, členov pacientských organizácií a samozrejme aj pre iné osoby, ktorých téma konferencie zaujala. Záujmom organizátora konferencie je vytvoriť nezávislé multiodborové fórum, na ktorom by účastníci mohli slobodne vyjadriť svoj názor na prednesené témy.

 


 

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM  PRIHLÁSENÝM. KONFERENCIA JE PLNE OBSADENÁ!

Ďalšie registrácie neprijímame.

 

 


 

VÝŠKA KONFERENČNÉHO POPLATKU

 • Registrácia do 15.02.2013: 70 EUR
 • Registrácia po 16.02.2013: 85 EUR
 • Registrácia člen Komory pre medicínske právo – MEDIUS: 60 EUR
 • Študent (do ukončenia 2. stupňa VŠ štúdia): 30 EUR
 • Registrácia len na jeden konferenčný deň: 50 EUR
 • Registrovanie s ubytovaním (noc 11.-12.4.2012): reg. poplatok + 85 EUR (organizátor Vám zabezpečí ubytovanie v centre, resp. v širšom centre Košíc).
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK POKRÝVA
 

 • Zborník konferencie (študenti nie)
 • Konferenčná taška s materiálmi konferencie (študenti nie)
 • Konferenčná menovka (aj študenti)
 • Coffee break – doobedu a poobede počas každého konferenčného dňa (aj študenti)
 • Obed – v každom konferenčnom dni (študenti nie)

  


 

UBYTOVANIE V KOŠICIACH

Pokiaľ máte záujem, organizátor Vám môže poskytnúť asistenciu pri zabezpečení ubytovania v Košiciach. V prípade záujmu nás kontaktujte emailom na konferencia(at)medius.sk.
  MIESTO KONFERENCIE / PARKOVANIE / PRÍSTUP

Konferencia sa uskutoční v konferenčných priestoroch VERITAS na Dominikánskom námestí v Košiciach (v historickom centre Košíc). V blízkosti konferenčných priestorov bude pre účastníkov konferencie zabezpečené strážené parkovisko.

 

 


 


Uvedená konferencia sa uskutočnila 3.5.2012 v Košiciach a vystúpilo na nej 14 prednášajúcich z 5 krajín Európy. Odbornými garantmi konferencie boli prof. Dr. Dr. Marie Josephine Thiel (Univerzita Strasburg) a prof. Dr. med. Dr.h.c. Jozef Sopko (Universität Basel). Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov, ktorí mali možnosť zažiť širokú diskusiu na tému biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania liekov. Z konferencie bola vydaná odborná publikácia (medzinárodný zborník).  


Fotogaléria
z konferencie je prístupná na tomto linku
 

 

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI