11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Pokyny autorom

V tejto časti webstránky nájdete informácie pre prednášajúcich, pozvaných diskutérov a ďalších autorov publikujúcich v Zborníku  (aj v online post.Zborníku).

 

Organizátor umožní publikovať v Zborníku konferencie aj autorom (záujemcom), ktorí na konferencii osobne nevystúpia, a to za týchto podmienok:


Rovnaké podmienky platia aj pre záujemcov o publikáciu v online post.ZBORNÍKU s jedným rozdielom – príspevok musí byť doručený do 30.06.2013.

Pokyny pre štruktúru, spôsob citovania nájdete nižšie.

 pdf  Pokyny pre autorov a prednášajúcich

pdf  Citačná norma

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI