11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Kontakt

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE

 Komora pre medicínske právo – MEDIUS

Mäsiarska 6
040 01 Košice

IČO: 42 097 321
DIČ: 202 3083854
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: 292 284 8867/1100

Web: www.medius.sk, www.pravo-medicina.sk

JUDr. Ivan Humeník, Ph.D.

ivan.humenik(at)medius.sk, tel.: 00421 917 610 644
Mgr. Bc. Zuzana Zoláková
zuzana.zolakova(at)medius.sk, tel.: 00421 948 840 194

 

 

 

SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Mgr. Bc. Zuzana Zoláková
Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Mäsiarska 6
040 01 Košice

E: konferencia@medius.sk


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI