11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

Aktuality / Aj druhý deň medzinárodnej konferencie „ Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ sa bude zaoberať zaujímavými, aktuálnymi a pre prax nesmierne dôležitými témamiPredstavenie 1. doobedňajšieho bloku 2. konferenčného dňa

Druhý konferenčný deň začne témou „Princíp autonómie vo vzťahu lekár – pacient“, v ktorom sa účastníci dozvedia čo je obsahom autonómie pacienta? Je jeho autonómia absolútna? Ako sa má vyrovnávať informačná asymetria medzi lekárom a pacientom? V akom rozsahu je pacient oprávnený regulovať obsah a rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorá sa mu poskytuje? Je aj poskytovateľ/lekár autonómny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti? Má byť vôľa pacienta rešpektovaná aj za cenu jeho smrti? Je informovaný súhlas nerealizovateľným cieľom alebo nevyhnutnou podmienkou praxe?

 

Doc. ThDr. Ing. Inocent M. Szaniszló, PhD., OP predstaví vo svojej téme vývoj etického vzťahu pacienta a lekára.

 

Ako ďalší prednášajúci sa predstaví JUDr. Adam Doležal, LL.M. s témou „Princíp autonómie alebo nadväzovanie dôvery vo vzťahu pacient a lekár? Prehodnotenie niektorých moderných trendov v bioetických teóriách.

 

Ďalším významným zahraničným prednášajúcim bude prof. Jitse van Dijk MD, PhD,LL.M., ktorý zaujme s témou „Prenos autonómie pacienta do právnej úpravy v Holandsku“.

 

Tak ako počas prvého konferenčného dňa, aj teraz bude nasledovať diskusný panel, v ktorom sa predstaví doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et. PhD. s témou „Príčiny a dôsledky nerešpektovania autonómie pacienta zdravotníkmi“ a zároveň v prvom diskusnom paneli vystúpia Mgr. Adriana Jesenková, PhD. a Mgr. Adriana Švirková s príspevkom „Princíp autonómie ako jeho aspekt v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti“.

 

Ako ste sa mohli dočítať, 1. blok 2 dňa konferencie bude rovnako pútavý, ako predchádzajúce bloky, a každý účastník získa ďalšie neoceniteľné poznatky, ktoré bude môcť využiť vo svojej praxi.

 

Počet voľných miest na konferencii rýchlo ubúda, a preto neváhajte a zaregistrujte sa na www.konferencia.medius.sk

 

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI