11. – 12. apríl 2013 Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice 040 01, Slovensko

27 | 05 | 2013

Videoprezentácia uskutočnenej konferencie


pripravili sme pre Vás videoprezentáciu zrealizovanej konferencie "Aké princípy vldánu zdravotníctvu?", ako aj upútavku na ďalšiu nami pripravovanú konferenciu „ Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu“
// prečítať celú aktualitu15 | 04 | 2013

Obzretie sa za úspešnou konferenciou


Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“, ktorú organizovala Komora pre medicínske právo MEDIUS v Košiciach sa stretla s obrovským záujmom odbornej verejnosti, medzi ktorých patrili poprední odborníci z odvetvia medicíny, práva, psychológie, teológie, ako aj z iných príbuzných odborov zo Slovenska, ako aj zo zahraničia.
// prečítať celú aktualitu09 | 04 | 2013

Žiadosť o skoršie dostavenie sa na miesto konferencie


Dovolíme si všetkých ctených účastníkov konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ požiadať o dostavenie sa na miesto podujatia, Konferenčná sála VERITAS, Dominikánske námestie, Košice v predstihu, najneskôr o 7:45 hod. z dôvodu registrácie všetkých účastníkov. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov chceme týmto zamedziť časovému sklzu.
// prečítať celú aktualitu08 | 04 | 2013

situačný plán


zakreslili sme pre Vašu lepšiu orientáciu situačný plán, ako najjednoduchšie nájdete Konferenčnú sálu VERITAS, ako aj najbližšie parkovisko
// prečítať celú aktualitu27 | 03 | 2013

Úžasné, záujem prevýšil kapacitu – všetky miesta sú obsadené!!!


Záujem o konferenciu, ktorú organizuje Komora pre medicínske právo MEDIUS nás nesmierne potešil. Už mesiac pred začiatkom podujatia sa môžeme pochváliť tým, že kapacita konferenčnej sály VERITAS je plne obsadená účastníkmi z celého Slovenska, ako aj zo zahraničia!!!
// prečítať celú aktualitu19 | 03 | 2013

Aj druhý deň medzinárodnej konferencie „ Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ sa bude zaoberať zaujímavými, aktuálnymi a pre prax nesmierne dôležitými témami


Predstavenie 1. doobedňajšieho bloku 2. konferenčného dňa
// prečítať celú aktualitu13 | 03 | 2013

1. poobedňajší blok v rámci 1. dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“


Po vynikajúcom obede, ktorý bude zabezepečený pre všetkých účastníkov konferencie, bude nasledovať 1. poobedňajší blok v rámci 1. konferenčného dňa pod názvom „Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov (právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť)“
// prečítať celú aktualitu13 | 03 | 2013

Bližšie predstavenie 2. doobedňajšieho bloku 1.dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“


2. doobedňajší blok 1. konferenčného dňa sa bude niesť v téme „Kto platí za zdravotnú starostlivosť (má solidarita svoje hranice)?“
// prečítať celú aktualitu01 | 03 | 2013

Bližšie predstavenie 1. doobedňajšieho bloku 1.dňa konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“


Konferencia „Aké princípy vládnu zdravotníctvu?“ je pre svoj rozmanitý obsah a rozsah rozdelená do dvoch konferenčných dní 11.4.-12.4.2013 a uskutoční sa na Dominikánskom námestí v Košiciach.
// prečítať celú aktualituGENERÁLNY PARTNER

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE              

 

                                                                             POD ZÁŠTITOU

         

                               

  


  

ODBORNÍ PARTNERI
                                                

  


 

HLAVNÍ PARTNERI

                          

  


  

PARTNERI
                                    

  


 

V SPOLUPRÁCI

                                                         

                                                          

 


 

MEDIÁLNI PARTNERI